Minnesrik skolträff i Käldinge

Gänget! Foto: Carita Henriksson
Gänget! Foto: Carita Henriksson

Man måste göra något och inte bara prata. Så resonerade Håkan Mattsson, initiativtagaren till skolträffen i före detta Käldinge skola i Nagu. Många tiotal före detta skolelever från olika årtionden hörsammade hans FB-upprop och sammanstrålade i lördags för att återse sin gamla skola. I byggnaden verkar i dag ett av Kårkullas boenden. Gunnevi Malm, som var skolköksa i skolan i cirka 20 år, är numera anställd av Kårkulla i Käldinge och visade de´före detta eleverna runt.

Speciellt glada var gästerna att återse en del av skolans före detta personal. Käldinge skola tycks också ha varit en bra arbetsplats eftersom många trivdes länge på skolan. Skolföreståndaren Jarl Westerby jobbade där 38 år medan Ann-Mari Westerby var skolans lärare i 36 år. År 1957, samma år som lärarparet Westerby började, inledde också skolköksan Kyllikki Helin sin nästan 30-åriga karriär på skolan. Samtliga tre närvarade på lördagens skolträff. Bland övriga före detta anställda syntes läraren Sonja Svahnström samt elevhemspersonal som elevhemsföreståndaren Monica Aaltonen, Tua Henriksson och Christina Svahnström. För de före detta eleverna blev det följaktligen många kära återseenden.

Nagus äldsta skola var Risis skola som inledde sin verksamhet 1887, medan Käldinge var nästäldst och inledde sin verksamhet 1888 och drogs in 2005. Den första undervisningen gavs i Käldinge säteris karaktärsbyggnad medan den nedladga Fortuna fajans- och lerkärlsfabriken ställdes i ordning för skolbruk. Nuvarande skolbyggnad togs i bruk 1938 och byggdes ut med en internatsflygel 1955 där utskärsbarnen inkvarterades. På 1960-talet drogs såväl Nötö som Kirjais skolor in och gick med i Käldinge skola.
Lördagens nostalgiska skolträff avslutades med samvaro på Kirjais kursgård till toner av Roger Henriksson. Såväl Håkan Mattson som Carita Henriksson ser fram emot att nästa höst arrangera en ny Käldingeträff och då kanske i form av en kvällsfest. De uppmanar alla före detta Käldingeelever att följa med på Facebook.

Text: Sixten Westerby

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng