Goda nyheter för tandtroll

Ledaren

Konstens natt 16
Karius och Baktus. Att skatten på glass och godis slopas är goda nyheter för tandtroll, här gestaltade av Tandemteaterns Johanna Casagrande och Tove Qvickström. ÅU-foto

Skatten på godis och glass ska slopas om ett par år.
Det ilar till i tänderna och man måste för säkerhets skull öppna knappen i byxorna innan man läser vidare, men från och med början av 2017 försvinner skatten enligt beslutet från regeringens finanspolitiska ministerutskott.
Tandtrollen gnuggar händerna av förtjusning.

Orsaken till att skatten slopas är en inofficiell indikation från EU-komissionen om att skatten som infördes på nytt 2011 för glass och godis strider mot reglerna för EU:s inre marknad.
Skatten kan nämligen tolkas som ett indirekt statsstöd för liknande produkter som inte omfattas av den.

Punktskatten på glass och godis har retat livsmedelsindustrin ända sedan den infördes.
Det är också Livsmedelsindustriförbundet som har vänt sig till EU-kommissionen med förhoppningen att skatten strider mot reglerna för den inre marknaden, vilket den alltså gör.
Dess vd Heikki Juutinen har redan hunnit glädja sig över ministerutskottets beslut att skatten slopas.
– Vi är mycket nöjda, säger han (hs.fi 29.9.2015).

Enligt honom kan en slopad skatt leda till lägre priser på sötsaker och glass. Skattebortfallet kunde leda till att priset på godis i medeltal sjunker med 15–25 procent, medan priset på glass kan sjunka med så mycket som 30–40 procent.
Det är just det här som är det problematiska.

Om det finns någon skatt i det här landet som verkligen behövs förutom skatt på alkohol så är det skatt på godis, glass och andra sötsaker. Ju högre pris för konsumenterna, desto bättre. Den här skatten har dessutom höjts varje år.
Ser man till befolkningens hälsa är ministerutskottets beslut fel väg att gå.
Den som värnar om finländarnas hälsa borde tvärtom höja priset på godis och glass betydligt.

Dyra sötsaker är ett sätt att förebygga folksjukdomar som fetma och diabetes typ två, som är alltför vanliga också bland finländska barn.
Vad får det för konsekvenser för folkhälsan om priset på sockerstinna produkter nu plötsligt sjunker?
Om en fjärdedel försvinner från priset på godis märks det också av den som bara har veckopeng eller liknande småpengar att tillgå.

Beslutet är kanske speciellt problematiskt för just de unga konsumenterna, som oftast har ganska små summor att röra sig med. Plötsligt får man mer godis för samma peng!
Vem skulle väl inte köpa mer i sådana fall – och trycka i sig allt snabbt och på en gång, medan tänderna långsamt men säkert fylls av karies och fettcellerna mjukt lägger sig kring midjan och på andra strategiska ställen.
Att slopa skatten är kortsiktigt tänkt av regeringen. Att förebygga ohälsa hos barn och unga är betydligt billigare än att ta hand om de hälsoproblem som sedan uppstår på grund av ett alltför stort intag av socker.

Naturligtvis kan regeringen rycka på axlarna och peka med hela handen på syndabocken EU-kommissionen, som förvaltar den inre marknaden, och säga att man inte kan ha skatter som strider mot EU:s regler.
Livsmedelsindustrins förbund har bland annat ondgjort sig över att den aktuella skatten gäller choklad, men inte chokladkex. Den gäller inte heller söta bakverk eller yoghurt.
En viss orättvisa här kan faktiskt medges.

Ett svar på EU-kommissionens tolkning kunde därför vara att införa samma skatt också på de produkter, som i dag står utanför den.
Ur folkhälsosynvinkel skulle det vara en utmärkt lösning.

Men regeringen har i sitt regeringsprogram lovat att minska på detaljstyrningen.
Då vill man inte gå emot en sådan uttalad policy och införa några nya punktskatter.

Skatten på godis och glass infördes för att ge staten mer skatteintäkter. Årligen ingbringar den sammanlagt 109 miljoner euro.
På något sätt ska inkomstbortfallet fås in när skatten slopas.
Hur det ska göras är ännu oklart.
Men beslut om det väntas i samband med arbetet för 2017 års budget.
Nya skatter är alltså att vänta, men om de främjar folkhälsoarbetet eller motverkar det återstår att se.

Även om en slopad skatt på godis och glass kunde sänka priserna på produkterna med en fjärdedel eller till och med fyrtio procent, så finns det naturligtvis inga garantier att konsumentpriserna sjunker även om skatten försvinner.
Priserna kan förbli oförändrade också utan skatt. Då är det bara någon annan än staten som tar pengarna i stället.
Det löser varken folkhälsoaspekten eller inkomstbortfallet.
Vilken ny skatt ska kompensera dem bägge?

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng