Företagare vill sänka gränsen för kommunal upphandling

Henri Wibom träffade företagare och kommunala beslutsfattare på KImitoön.
Henri Wibom träffade företagare och kommunala beslutsfattare på Kimitoön.

Kommunerna borde sköta sina anskaffningar via konkurrensutsättning redan från 5 000  euro.
– Nu är det ibland så att den kommunala tjänstemannen ringer åt företagare som han redan känner till. Konkurrensutsättning skulle öppna upp för flera företagare och gynna lokala anskaffningar, säger Henri Wibom.
Han är vd för Egentliga Finlands företagare och besökte i går Kimitoön för att tala om bland annat det här ämnet, i samband med att Företagarveckan firas.

En ny lag om kommunal upphandling träder troligen i kraft i april.  Ett förslag är att gränsen för kommunal upphandling skulle höjas från dagens 30 000 euro till 60 000 euro.
– Det skulle skapa en allt för stor gråzon där det är helt upp till varje kommun hur man sköter sina anskaffningar av tjänster och varor. Vi vill att gränsen går redan vid 5 000 euro, säger Wibom.
Men betyder inte kommunal upphandling stor byråkrati?
– Upphandlingen kan förenklas. En digital version har redan på en del håll tagits i bruk. Den gör det lättare för företagare att delta och eliminerar risken för fel. Som det nu är så kan man falla bort redan om man har glömt att sätta kryss i en viss ruta.

Wibom säger att i alla kommuner är budskapet från företagarna detsamma – kommunen köper för litet lokalt.
Han hoppas att Kimitoöns företagare får vara med då kommunens nya näringspolitiska program och kommunstrategi görs upp.
– Hela 58 proc av öns alla arbetsplatser finns i de privata företagen, säger han.
Heidi Loukiainen – ordförande för Kimitoöns privatföretagare – instämmer.
– Kommunens beslutsfattare borde mera beakta effekten på företagarna då beslut görs. Känns det som svåra frågor så är det bara att ringa oss, säger hon.

Wibom tillägger att företagarorganisationerna också jobbar för att Finland i lag skulle garantera möjligheten till lokala löneavtal. En annan viktig fråga är vårdreformen. Där är det fortfarande oklart vilken roll privata företagare kan få.
– För oss är det en omöjlig tanke att vården skulle skötas enbart av de offentliga institutionerna, säger han.

T.f. kommundirektör Erika Strandberg, som gav en översikt av det som är aktuellt i kommunen, konstaterar att om reformen förverkligas så som det nu verkar, så halveras kommunernas ekonomiska möjligheter och uppgifter.
– I så fall ändrar kommunernas situation radikalt, säger hon.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng