”De små tidningarna vinner i längden”

Jobbar med nya ÖT. Den nya tidningen för Karleby och Kronoby är fri och oberoende, med ett sunt kritiskt journalistiskt grepp, säger Yrsa Slotte, Tom Hansén och Mia Holmbäck. Foto: Stefan Holmström
Jobbar med nya ÖT. Den nya tidningen för Karleby och Kronoby är fri och oberoende, med ett sunt kritiskt journalistiskt grepp, säger Yrsa Slotte, Tom Hansén och Mia Holmbäck. Foto: Stefan Holmström

Känslan av att Karlebynejden bevakades dåligt på svenska av tidningar och radio var en gemensam nämnare, säger Yrsa Slotte, Tom Hansén och Mia Holmbäck. De tre utgör kärntruppen bakom Nya ÖB, den nya lokaltidningen för Karleby och Kronoby.
– Vi var flera personer som på varsitt håll upplevde det samma, säger Holmbäck.

När mediegruppen HSS Media i april meddelade om nya nedskärningar vid Österbottens Tidning aktiverade sig några missnöjda läsare via Facebook-gruppen ”ÖB:s vänner”. Redan samma månad ordnades det första planeringsmötet.
– Det värsta i processen var osäkerheten, hur vi ska komma igång, säger Yrsa Slotte, som är Nya ÖB:s chefredaktör.
Mycket av jobbet skedde under sena kvällar, via sms, mejl och Facebook.
– Det hördes pling, pling, pling på kvällen. Så höll vi på, ibland till tolv, säger vd:n Hansén.

Ett avgörande steg var grundandet av aktiebolaget.
– Det var då det började hända, när kärntruppen var förankrad i ett aktiebolag, säger Slotte.
Den nya Lovisatidningen Nya Östis var också sporrande.

I går onsdag delades Nya ÖB:s provnummer ut till hushåll i Karleby och Kronoby. Nya ÖB-gänget har hållit inne med information om medarbetarna, eftersom flera av dem har jobbat för HSS Media.
– Det här uppfattas säkert av somliga som en känslig fråga, säger Slotte, själv pensionerad journalist.
Nu väntar Nya ÖB-gänget på respons och nya prenumeranter. Från och med den 1 oktober ska tidningen utkomma varje veckas torsdag. Målet är att vid starten ha 1 000 prenumeranter, säger Hansén.
– Utgångsläget är att varje tidning ska gå på plus. Ett mål är att inom snar framtid anställa en person.
Hansén drar paralleller till endagstidningen Pargas Kungörelser, som har en upplaga på cirka 4 700. Han tror att det lokala är så intressant att folk inte kan låta bli att ta Nya ÖB.

Målet är att öppna tidningsspalterna på ett ”generöst” sätt för allmänheten, att erbjuda något av ett svenskspråkigt rum, säger Slotte.
– Nya ÖB är fri och oberoende, med ett sunt kritiskt journalistiskt grepp.
Slotte, Holmbäck och Hansén anser att det märks att HSS Media ser Nya ÖB som en konkurrent.
– ÖT valde att utkomma med ett stort nummer samma dag som vi. Dagen efter har de en motorbilaga, så de har nog tänkt ta kål på oss med en gång på annonsmarknaden, säger Hansén.

Slotte säger sig förstå att ÖT går in för en aggressiv marknadsföring. Hon och de övriga vill ändå betona allt det positiva: Arbetet med Nya ÖB har varit uppmuntrande och responsen enbart positiv.
– Alla har frågat när tidningen ska komma ut. De tycker att det är på tiden att något händer, säger Slotte.
– Jag tror de små tidningarna vinner i längden, det är dagens melodi. Vi kan läsa på annat håll hur mycket som helst om riksnyheter och om det som händer ute i världen, säger Holmbäck.

Stefan Holmström
FNB–SPT

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng