”Inga avverkningsbeslut är fattade”

Mikael Jensen.
Mikael Jensen.

En ny skogsbruksplan är under arbete, inga beslut är fattade.
Det säger Mikael Jensen som strax före jul tog emot en lista  med namn på cirka 1 400 personer som vädjade för att Konstsamfundet inte ska kalavverka 12 hektar i Purunpää och 13 hektar i östra Dalsbruk (Masugnsskogen). Han är Konstsamfundets förvaltare på Söderlångviks gård med cirka 6 000 hektar skog på Kimitoön.
– Det enda nya jag kan säga är att vi har fått beslut på ersättning enligt Metso-programmet för Haraholmen och Långholmen i insjön Dragsfjärden. Vi lämnade in ansökan på våren 2013 så besluten tar tid. Å andra sidan är skogsbruk ingen kvartalsekonomi utan väldigt långsiktigt arbete.
Stämmer det som sägs att Metso-programmet ger samma pengar i ersättning som en slutavverkning skulle ge?
–  Jo, i första hand är det så. Det som skogsägaren förlorar är tillväxten. Om man slutavverkar och planterar ny skog så växer den till sig varje år för att efter 60, 70 eller 80 år vara mogen för avverkning.  Före det gallras skogen två till fyra gånger, det ger också en inkomst.

Jensen påpekar att alla skogsbruksåtgärder har en sysselsättande effekt, i skogen, transporten och i förädlingen.
– Inkomsten från gallring och så småningom slutavverkning går man miste om i fall man går in för att skydda skogen. Man borde i så fall använda Metso-ersättningen för att köpa ny skogsmark som man kan avverka med normala intervaller, men dels finns det bara lite skog till salu på Kimitoön och dels är det som finns till salu dyrt. Betalar man för mycket i början så får man egentligen aldrig de pengarna tillbaka.

Jensen tillägger, apropå skyddet av Haraholmen och Långholmen, att det är frågan om sammanlagt knappt åtta hektar. Konstsamfundet äger inte all skog på Långholmen, där finns också en privatägd fastighet. Samfundets skog på de här holmarna har inte rörts sedan 1960-talet, medan samfundets övriga skogar har gåtts igenom.
– Jag har förresten fått många samtal också från sådana som tycker annorlunda än de som har skrivit på namnlistorna. Det finns  många som tycker att skogsägarna ska få sköta sina skogar enligt gällande skogsbruksplaner.
Av samfundets 6 000 hektar skog på Kimitoön är 4 500 hektar växtlig skogsmark, resten impediment och tvinmark som i praktiken lämnas utanför alla skogsbruksåtgärder.

Tall med sköldbark. Sådana finns bland annat i Konstsamfundets skog vid Finnviken i Purunpää på området som nu diskuteras. Foto: Ville Laitinen
Tall med sköldbark. Sådana finns bland annat i Konstsamfundets skog vid Finnviken i Purunpää på området som nu diskuteras. Foto: Ville Laitinen

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng