Konstsamfundets vindpark utredd

Konstsamfundets vindpark utredd

Drygt 30 bänkade sig för att höra vad utredningarna säger om Olofsgårds miljöpåverkan, i fall vindparken byggs.
Drygt 30 bänkade sig för att höra vad utredningarna säger om Olofsgårds miljöpåverkan, i fall vindparken byggs.

En vindpark med 15 möllor i Olofsgård i närheten av Dalsbruk skulle hjälpa Konstsamfundet att få en stabil avkastning och fortsätta bära sitt samhällsansvar och ansvar för yrkesutbildning, informationsspridning och kultur även regionalt.
Det sade samfundets placeringsdirektör Ronny Viljanen i kväll vid presentationen av miljökonsekvensbedömningen (MKB) som  är klar, och till påseende till den 25 augusti. Han sade att beslutet inte är fattat men om vindparken byggs ska det vara på ekonomisk grund.

Tamiir Fared.
Tamiir Fared.

Tamiir Fared från operatören Taaleritehdas sade att nu vill man ha in konkreta åsikter och förslag innan man går vidare och gör ett planutkast. Sedan är ett planförslag nästa steg men allt kan ändra.

-Från början talade vi om 18 möllor men nu 15. Också typen kan ändra, jag tippar att vi skulle välja en tystare modell än det som finns angivet i MKB om Olofsgård byggs, sade han.
– Kan jag vara ute på min gård om ni bygger en mölla cirka 700 m från vårt hus, undrade Västanfjärdsbon  Maggie Salmela och fick svaret att ljudet från möllorna hörs bara ibland.
Från konsulten Ramboll sade FM  Dennis Söderholm att Olofsgård (på cirka 900 hektar) är 2,5 km från Dalsbruk, 3 km från Kärra och 14 km från Kimito centrum.
– Vi anser att vindparken inte inverkar på skogsbruk, jakt, bärplockning och möjligheten att röra sig där. Ett par procent av skogen kommer att huggas och nya vägar att byggas. Bostadsbyggande i närheten kommer att påverkas på grund av bullerkonsekvenser. Under byggtiden kan stora fordon störa trafiken, sade han.
– Om Olofsgård och andra vindparker förverkligas hur påverkas elnätet, frågade Högsårabon  Lennart Andersson.
Söderholm sade att det behövs mer kapacitet i fall öns alla planerade vindparker förverkligas men mer exakta planer finns inte, men nya korridorer för ellinjer ska inte tas upp.

Projektchef Kirsi Lehtinen från Ramboll presenterade bland annat utredningarna om hur flyttfåglar skulle påverkas.
– Flyttfågelutredningarna är inget värda, de är så bristfälliga, sade Kimitobon  Ija Rönnqvist.
Västanfjärdsbon Esko Salmela påpekade att landskapsförbundet har ansett området olämpligt för vindkraft på grund av värdefullt fågelliv. Kimitoöns tekniske chef Lars Nummelin sade att Olofsgård är ett riskprojekt just på grund av förbundets åsikt och att ingen vet om den eller andra vindparker förverkligas.

Olofsgårds buller, rörliga skuggor och landskapspåverkan skulle beröra främst dem som rör sig i naturen och använder området för rekreation, enligt Ramboll.
– Är ni riktigt säkra på vad ni gör, ni våldtar naturen med era kalhyggen och mera blir det med vindkraftverk som inte ens skulle ge jobb. Naturen är ju enda resursen som orten har, sade Merja Mäkinen Martindale med fritidshus utanför Dalsbruk.
– Varför är möllorna i kanterna av området kvar, de stör ju mest, sade Esko Salmela.
Fared sade att tjäder i mitten av området måste beaktas.
– Eftersom bullergränserna skulle överskridas hur kan ni gå vidare, undrade Janne Salonen.
Fared sade att man till exempel kan byta vindkraftsverkstyp, det påverkar bullret.

Vindparken skulle synas mest i Galtarby.
Bullret skulle för det mesta ligga under Miljöministeriets riktvärden men överskridas nattetid vid den södra fritidshusbebyggelsen, vid planerade fritidshus vid Björkboda träsk, vid två bostadshus och enstaka fritidshus.
Något vindkraftverk skulle komma några hundra meter från Naturaområdet Stormossen.
Olofsgårds mest värdefulla naturtyper – bland annat trädfattiga myrar – har beaktats då man har tänkt på placeringen av möllorna.
Samma gäller hänsyn till fågellivet. Tjädern kan påverkas under byggtiden. För havsörnen kan det finns en kollisionsrisk med möllorna men de flesta flyttfåglar skulle inte störas.
På området finns två viktiga fladdermusområden men bara en liten del av dem flyttar över Olofsgård, enligt en färsk utredning.
Rörliga skuggor av de 130 m långa rotorbladen skulle synas över 10 timmar per år vid 13 bostadshus, flera exempel gavs.

Merja Mäkinen Martindale.
Merja Mäkinen Martindale.

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng