Hovrätten: Motiverat att husrannsaka narkotikapolis arbetsrum

En husrannsakan som gjordes i Helsingforspolisens kriminalinspektör Petri Rainialas arbetsrum var motiverad, slår Helsingfors hovrätt fast. Allt som konfiskerades var också motiverat. Mer än så säger inte hovrätten om sitt beslut. Staten behöver inte betala ersättningen på 500 euro, så som tidigare dömts. Husrannsakan, som genomfördes i polishuset i Böle i december, hörde ihop med utredningen av Aarniohärvan.

Hovrätten var av annan åsikt än tingsrätten, som uppfattade att det inte fanns grunder för husrannsakan. Tingsrätten ansåg att det inte fanns behov för det för att reda ut brottet.

Som grund för husrannsakan hade anmälts misstanke om brott mot tjänsteplikt. Misstanken var grundad på ett telefonsamtal mellan Rainiala och chefen för Helsingfors narkotikapolis Jari Aarnios fru. Diskussionen handlade om att frun skulle förhöras.

Det var Rainila som bad om rättens åsikt om saken. Förundersökningsledarna överklagade å sin sida tingsrättens dom. (FNB)

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng