Ojdå, Virtanen

ÅU levererar i dag på sidan 3 en politisk skräll i form av ett utspel av biträdande stadsdirektören i Åbo stad Jarkko Virtanen.
Det är tyvärr en siffra för mycket i dagens datum för att det ska kunna gå som ett aprilskämt.
Virtanen – och veterligen stadsdirektör Aleksi Randell – lanserar tanken att Åbo stad, kommunen, trots allt skulle axla ett ansvar för utbyggnaden av parkeringen under torget.

Virtanen är vag i sin formulering. Han vill utreda vilka stadens intressen är ”när man nu kommer in i nästa fas av parkeringen”.
Virtanen tycks utgå från att det inte blir en extra tur via Högsta förvaltningsdomstolen – och han kan i och för sig få rätt i det antagandet.
Biträdande stadsdirektören verkar därtill utgå från att p-projektet är politiskt tryggat så till den grad att man redan nu kan backa från tidigare utsagor från stadens sida.

Det är som om Virtanen hade dimpt ned i aboensiskt beslutsfattande utan insikter i vad som timat i staden de senaste åren.
Om HFD-svängen uteblir har Åbo slutfört en politisk process av mycken möda och känsligt politiskt balanserande.
Huvudelementen i det politiska bygget:
q Företagarna runt torget vill bygga och finansierar projektet själva (till vilket det för staden tillkommer utgifter för ny yta på torget).
q De politiska besluten har i regel tagits med en rösts övervikt.

Men det som alla har trott att är en politisk slutfas presenteras nu av biträdande stadsdirektören som ”en ytterlighet”.
Den ena ytterligheten är att företagarna ges planmässiga förutsättningar att förverkliga sitt projekt man väntat på i nästan 40 år.
Den andra är att staden bygger för egna pengar på egen mark – vilket naturligtvis är totalt uteslutet, politiskt, ekonomiskt och förnuftsmässigt.

Virtanen vill väcka debatt om vad han kallar mellanliggande alternativ. Om ett kommunalt intresse att ”vara med”.
– Att utreda kan aldrig skada, säger Virtanen i dagens ÅU med en tajmning som är förvirrande.
Också om fullmäktigebeslutet från juni 2012 vinner laga kraft bjuder den fortsatta planeringsprocessen på möjligheter att torpedera projektet politiskt.

I detta politiskt känsliga läge antyder plötsligt biträdande stadsdirektören att staden kan frångå en av de positioner som har möjliggjort den knappa majoriteten.
Det behövs inte stor siarförmåga för att inse att utspelet inbjuder till förnyad aktivitet bland motståndarna.
Biträdande stadsdirektören säger att projektet inte håller på att ”ramla i famnen på staden”.

Nehe. Staden ska självmant ställa sig frågan om man har intresse att vara med i ett ”mellanliggande alternativ”.
Men vilket skulle det intresset vara?
Virtanen kan tolkas så att det under resans gång har hänt något som förändrar upplägget.

Detta något är att den nya markanvändningslagen gör stadens centrum till en bärare av en stor potential.
Stadsdirektören har tyvärr fel.
Av utsagan ”i framtiden byggs det inte fler komplex som Ideapark” – alltså de gigantiska köpcentra som strös ut på orörd landsbygdmark utanför stadscentra – följer inte att Åbo stads centrum kan räkna med någon större utvecklingspotential i köpcenterskala.

Den nya lagen styr stora köpcentra till befintliga tätortsmiljöer och trafikleder.
Den betyder fortsatt koncentration där kommersiell aktivitet redan finns. Det betyder för Åbo och omgivningar att centra som Skansen, Mylly med flera koncentrationer snarare får fortsatt attraktionskraft.
P-projektet under torget är som bekant tänkt att dämpa en eventuell flykt från centrum.

Om – mot förmodan – en ny plansyn stärker centrums attraktion finns här inte fysisk potential av stora mått.
Och om – mot förmodan – det skulle ske en utveckling som ökar attraktionskraften i absoluta centrum så kan inte Åbo stad ha ekonomiska intressen att vara med som ägare (vilket Virtanen inte säger ut – men vilka andra intressen kunde staden ha?).

Om staden en dag finner att man under torget har behov av lager och kylutrymmen för torghandeln går det sannolikt att fixa i en handvändning.
Det är svårt att se vilka andra intressen staden kunde ha. Alltså vid sidan av det vi har trott att ha varit det primära: att parkeringsutrymmena kommer till utan större ekonomisk insats av staden.

Efter decennier av tvister har Åbo stad nått ett politiskt beslut som har chans att förverkliga enligt de premisser som legat till grund för känsliga politiska beslut.
Då säger stadens ledning att man inte ska låsa sig vid något visst slutresultat.
Ofattbart till och med aboensisk måttstock.

Biträdande stadsdirektör Virtanens utspel väcker sannolikt jubel i det opponerande vad-var-det-visa-lägret.
Det är ett märkligt ”intresse” hos staden.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng