Tystnad råder

Leds Finland av en expeditionsministär?
Formellt inte. Regeringen Kiviniemi är en politisk regering vars mandat tar slut planenligt i april 2011. Det råder ingen regeringskris, regeringsförhandlingar pågår inte. Regeringen har riksdagens förtroende. Det kan inte vara ”normalare”.
Men i praktiken? Att Centern bytte Matti Vanhanen mot Mari Kiviniemi ger i sig tillvaron en prägel av övergång.

Det färska budgetförslaget pekar i samma riktning.
Finansminister Jyrki Katainen presenterar ett budgetförslag med ett ansenligt underskott. Statsskulden ökar kraftigt.
EU-jargongen från i vintras som betonade ”exitstrategin” – dvs. när man ska sluta stimulera –har ebbat ut. Ett budgetunderskott är i det skenet ett uttryck för uppskjutna åtgärder. Keynesianism – av feghet.

Det är tyst kring kommunreformen, också om finansminister Katainen ordar om nödvändigheten att vi fortsätter att skära ned antalet kommuner.
Ex-statsminister Paavo Lipponen förkunnade för övrigt i gårdagens Suomen Kuvalehti att vi inte behöver en landskapsnivå som störande element mellan stat och ”ett tiotal kommuner” som i hans drömframtid utgör grunden för finländsk demokrati och rationalitet.
Regeringen tiger still. Partier har inlett sin positionering vart för sig.

Budgetunderskottet framstår allt tydligare som en följd av politisk ovilja att ta beslut.
Det eldfängda över hela linjen skjuts fram till nästa regering:
q Statsskulden måste hyvlas av för att vi ska kunna ha statsfinansiella muskler vid nästa svacka.
(I ärlighetens namn ska medges att Finland också har tvingats in i en väntetid av osäkerhet av den grekiska krisen.)
q Finländarnas arbetskarriär måste bli längre – men ämnet är tabu på operativ politisk nivå.
q Skatter måste höjas mer – men regeringspartierna diskuterar i allmänna och ospecificerade termer.
q Den offentliga sektorn är tyngre än de finansiella resurserna skulle tillåta.

Som en sista (?) bekräftelse på att regeringen Kiviniemi inte tänker lyfta en politisk tyngd innan den stora kraftmätningen i april 2011 meddelade statsministern häromdagen att en eventuell ny äktenskapslag blir en fråga för nästa regering.
Vår politiska regering har revat segel. Kommande vinter tar man sig försiktig fram på vitt vatten. Risker definieras som något man undviker.

Vi har riksdagsval i april 2011. Minst nio långa månader återstår innan vi igen har en politisk regering som har ambitionen att fatta strukturella beslut.
Det finns goda sidor i den låga profilen.
Vi minns motsatsen: regeringen Holkeri (1987–91) som presterade en veritabel valbudget hösten 1990.

Regeringen Kiviniemi kan inte beskyllas för att man serverar valfläsk i en valanpassad meny.
Man kan klandras för vägran att ta itu med de stora frågorna.
Man kan se det som politisk fanflykt i den stund alla partier egentligen inser att ekvationen är ohållbar.

Och man kan – framför allt – se det som en uppmaning till  tydlighet i valrörelsen.
Om nästa regering ska knäcka alla strukturfrågor binder man ris vid egen rygg: Senast i valrörelsen måste partierna ge besked om hur man skapa en hållbar ekonomisk utveckling som betalar av på den senaste svackan och samtidigt bygger upp buffert för kommande nedgångar.

Våren 2011 har vi mer kunskap om huruvida den tyska upphämtningen fortsätter. Vi vet om vi får draghjälp av en växande ekonomi som inte undanröjer men i någon mån underlättar besluten.
Politikerna måste då ge besked om hur de vill rädda den välfärd man svär unison trohet.
Den som tror att ideologierna är döda betraktar en idyllisk fasad – upphängd för att dölja en pågående renovering. När partierna i valrörelsen presenterar sin linjedragningar förväntas de vara konkreta. Många framtida vägval är nu sopade under mattan.

Valet 2011 har länge förutspåtts bli ett av de hetare i finländsk politik.
Den uppenbara oviljan att initiera politiska processer för beslut av den nu sittande regeringen bekräftar antagandet.
Valrörelsen har i själva verket redan börjat. Regeringen Kiviniemi är en faktisk expeditionsministär.

*) Expeditionsministär (enligt Nationalencyklopedin): ”Regering som under en begränsad tid sköter de löpande och rutinmässiga regeringsuppgifterna i väntan på att en parlamentariskt förankrad regering skall tillträda.{…} En expeditionsministär försöker undvika partipolitiskt kontroversiella förslag och beslut.”

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng