Finländarna nöjda med nödcentralens service

De finländare som har ringt nödnumret är fortfarande nöjda med den service de har fått. Bara sex procent av de som svarade kritiserade nödcentralstjänsten.
Enligt undersökningen som Nödcentralsverket beställt av Taloustutkimus ger de som svarade på enkäten tjänsten vitsordet 4,33 på en skala av 1–5. För ett år sedan var vitsordet ungefär det samma.
Frågorna i enkäten behandlade svarstiden, personalens serviceattityd och sakkunskap samt tydligheten i telefoninstruktionerna. Nöjdast var man med svarstiden, som 90 procent ansåg vara bra eller mycket bra och missnöjdast med nödcentraloperatörens sakkunskap, som 81 procent var mycket nöjda eller relativt nöjda med. De som svarade ansåg att alla delområden är lika viktiga.
I undersökningen som utfördes i maj 2010 intervjuades 1 500 personer som ringt nödnumret.
Taloustutkimus utförde vid samma tid en liknande enkät på sådana personer som inte hade ringt nödnumret under det gångna året. Också de uppskattade att servicen var ungefär lika bra som året innan. (FNB)

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng