De övar kommunikation i grupp

Marianne Johansson, Nina Michael, Sigge Wiljanen, kursledaren Maria Lervik och Henrik Lindroos övar förmågan att kommunicera tillsammans.
Marianne Johansson, Nina Michael, Sigge Wiljanen, kursledaren Maria Lervik och Henrik Lindroos övar förmågan att kommunicera tillsammans.

– Kursdeltagarna har varierande svårigheter, vissa har lättare för att prata och skriva än andra. Tanken med kursen är främst att ge personer med afasi möjlighet att träffas, diskutera och öva kommunikation med personer med liknande svårigheter, säger Mia Lervik som leder kursen.
Afasi syns inte alltid på utsidan och kan ställa till med en hel del svårigheter i vardagen. Sjukdomen innebär språkliga problem såsom tal-, läs- och skrivsvårigheter. Hur stora problemen är varierar från person till person. Åbo svenska arbetarinstitut har i höst ordnat en kurs för personer med afasi. Målet är att träffas en gång i veckan och att uppmuntra och hjälpa personer att kommunicera.
 Nyckelorden för ett liv med afasi är tålamod och framför allt förståelse av andra medmänniskor. För Åbobon Sigge Wiljanen och Pargasborna Nina Michael, Marianne Johansson och Henrik Lindroos är Arbisgruppen ett välkommet inslag i vardagen.
Sigge Wiljanen är en aktiv pensionär och kommer promenerande en lång väg till kursen varje måndag. Han fick lära sig prata och skriva igen efter att ha fått en blodpropp för fyra år sedan. Ett positivt sinne och fyra barnbarn stöder honom i vardagen.
– Jag brukar säga att en gammal man gör så gott han kan, säger han med glimten i ögat.
Förutom svenska pratar Wiljanen finska, engelska och lite spanska.
– Att kunna flera språk är bra, då har man flera ord att ta till, säger Mia Lervik.
Gemensamt för personer med afasi är att de har svårt att hitta ord. En del läser bättre än de talar, en del talar bättre än de läser – det finns många kombinationer av språkliga svårigheter. Med språk avser man också att exempelvis sätta ihop ord och formulera meningar.
Nina Michael har jobbat med interkulturell kommunikation och bott i Tyskland. Förra året flyttade hon till Pargas stad. Hon drabbades av afasi i juli i år.
– I början kunde jag inte säga ett enda ord. Nu går jag i talterapi två gånger i veckan och har börjat skriva igen, säger hon.
Arbiskursen följer samma schema varje gång. Gruppen går igenom och läser olika nyheter, tar en kaffepaus, diskuterar olika teman och gör olika kommunikationsövningar, parvis eller i grupp. Deltagarna jobbar i egen takt och man får också ha med en taltolk. En av de övningar som används som stöd är att rita. Det fungerar bra om man inte hittar orden.
Socialt stöd är viktigt för både Michael och Wiljanen. De går gärna på afasikursen och träffar de andra kursdeltagarna. Wiljanen nämner också en viktig del av kursen – den del där deltagarna inspirerar varandra. Den som har kommit långt, utgående från egna premisser, visar de andra att det kan gå att komma längre bara man vill och orkar kämpa.

 FAKTA: Afasi

  • Afasi innebär att man har språkliga svårigheter efter att ha skadat hjärnan, till exempel efter en stroke. Man kan ha svårt att prata och skriva eller förstå talat och skrivet språk. Gemensamt för alla med afasi är att man har svårt att hitta ord. I övrigt finns det många kombinationer av språkliga problem.
  • Vilken behandling man får varierar från person till person. Man kan exempelvis ha stor nytta av talterapi och olika språkliga hjälpmedel. Man kan t.ex. skriva, rita eller gestikulera för att få fram sitt budskap.
  • De flesta kan förbättra sin situation genom behandling och en del kan också bli friska.
  • En människas vardag påverkas av att inte kunna kommunicera så som man är van vid att göra. Det är viktigt att omgivningen är förstående och inte stressar en person som har svårt att uttrycka sig.
  • Från Hjärnförbundet kan man få ett kort med en beskrivning av afasi som man kan visa upp då man har svårt att kommunicera.
  • Pratkvarnen fortsätter på våren från och med 12 januari, på måndagar kl. 12.45-15.45. Anmälan görs till Arbis.
  • Källa: Vårdguiden och Mia Lervik.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng