Ny lösning på Eknäs-området i Kimito?

Nytt bostadsområde? Eknäsområdet finns till höger om Pungböle bro i fall man kommer från Åbohållet.
Nytt bostadsområde? Eknäsområdet finns till höger om Pungböle bro i fall man kommer från Åbohållet.

Eknäs-området har nu en köpare. Kimitoöns kommun – och tidigare Kimito kommun – har planerat området som en attraktiv adress för dem som vill bo nära havet och som kanske pendlar mot Åbohållet. Hittills har frånvaron av kommunalteknik varit den stora stötestenen men nu finns köpare, ett under bildning varande företag med Salo-företagaren Marko Tapio i spetsen.
Vid tekniska nämndens möte på måndag föreslås att Tapios anbud på 520 000 euro godkänns. Det verkar förstås lågt jämfört med att det handlar om 30 hektar och 43 tomter men köparen tar på sig ansvaret för kommunalteknik, vägbyggen och överhuvudtaget skötsel och utveckling av området.
– Enbart kommunaltekniken, alltså vatten och avlopp kan nog kosta 1 miljon euro, säger kommunens tekniske chef Lars Nummelin.

En hopkoppling till kommunens rörnät har erbjudits men det finns i Kimito centrum på cirka 11 kilometers avstånd. Köparna funderar i första hand på ett eget reningsverk för avloppet. För vattnets del kan det bli frågan om att ta vatten som finns på området eller att ansluta till kommunens nät.

Husen som får byggas på tomterna blir året om-hus. Före detta Eknäs camping (cirka 3 hektar) ingår inte i försäljningen. Det området är uthyrt till byalaget i Eknäs till år 2025. Byalaget har i tre somrars tid haft campingen öppen och skött den på talko.

Eknäs badstrand. Den blir kvar i kommunens ägo även om det blir en försäljning. I bakgrunden Pungböle bro.
Eknäs badstrand. Den blir kvar i kommunens ägo även om det blir en försäljning. I bakgrunden Pungböle bro.

Den allmänna badstranden finns på campingens område, och förblir alltså kvar i kommunal ägo. Samma gäller områdena för vägar, enligt lagen ska samhället äga dem. I det här fallet övertar köparen – om nämnden och senare kommunstyrelse och fullmäktige godkänner affären – ansvaret också för att sköta vägarna.
Kommunen föreslås gå med i ett gemensamt bolag för skötsel och ägo av områdets infrastruktur (vägar, kommunalteknik etcetera), kommunen skulle få en styrelseplats.
Av köpesumman skulle hälften betalas då affären görs upp och hälften då minst sex tomter har sålts eller senast den 1 oktober 2015.

Bara ett anbud – just det här – lämnades in på Eknäsomnrådet då kommunen i somras synligt marknadsförde sina osålda områden och fastigheter.
– Av de stora osålda husen har vi nu egentligen bara tre kvar – Västanfjärds kommunalkansli, Genböles pensionärsbostäder och Dalsbruks före detta ungdomsgård Slaggis – och också för dem finns ett visst intresse. Beträffande bostadstomter så har vi sålt fem och har avtal om att sälja en sjätte så totalt kanske vi får sälja sju-åtta detta år, säger Nummelin.
Också höghuslägenheter finns till salu, vid nämndens möte på måndag föreslås att en av de tre som nu har blivit lediga ska säljas. Just nu äger kommunen 15 höghuslägenheter.

Västanfjärds kommunkansli är ännu osålt.
Västanfjärds kommunkansli är ännu osålt.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng